Historia

Päijät-Hämeen keliakiayhdistys perustettiin 25.1.1992 ja se rekisteröitiin 13.5.1992. Suomen Keliakiayhdistys ry oli muuttumassa liitoksi ja hanketta varten tarvittiin jäsenyhdistyksiä, joiden jäseniä alueet keliaakikot olisivat. Päijät-Hämeen keliakiayhdistys ry:n perustamiskirjaa oli Päijät-Hämeen keskussairaalan uudessa auditoriossa allekirjoittamassa 25 jäsentä.

Ensimmäisen johtokunnan jäsenet olivat Kristiina Paloniitty (pj.), Mirja Sallmén, Jorma Ahonen (varapj.), Tarja Koponen (sihteeri), Pirkko Lomperi (rahastonhoitaja), Marja Puhakainen ja Esko Ampuja. Varajäseninä toimivat Annikka Wahlsten, Veijo Laitinen ja Simo Sihvola.

Seuraava kokous pidettiin helmikuussa Green Food -kasvisravintolassa. Ensimmäisen vuoden aikana tehtiin päätös yhteistyöstä Lahden Invakeskuksen kanssa, jossa yhdistys toimii edelleen.

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin jäsenmaksupalautuksilla sekä myyjäis- ja arpajaistuotoilla. Ensimmäisen vuoden tuotot olivat 4611 markkaa ja kulut 2426 markkaa. Ensimmäisen vuoden tuloslaskelma oli siis jo selvästi positiivinen.